Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-11-25

Sammanträde 2015-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

Sammanträdet inleds med att priser till Årets pedagoger utdelas

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 2 december kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

8 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

9 Val av ersättare i socialnämnden (M)

10 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)

11 Val av två ledamöter i näringslivsnämnden (FP)

12 Befrielse från uppdrag som ersättare i näringslivsnämnden samt nyval (FP)

13 Befrielse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt nyval (S)

14 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt nyval (M)

31 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

38 Svar på motion (S) Kommunala beslut ska ta hänsyn till tillgänglighet

39 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

40 Svar på interpellation (S) om arbete med elever i behov av särskilt stöd

41 Svar på interpellation (MP) om förtroendevaldas tillgång till lokaler i Skogsbo

42 Svar på interpellation (S) om antalet specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan

43 Svar på interpellation (V) om nya riktlinjer för parboende i särskilt boende

44 Svar på interpellation (MP) om de förtroendevaldas tillgänglighet till kommunhuset

45 Svar på interpellation (S) om beslut om lokalisering av verksamheter

46 Svar på interpellation (MP) om Charlottendal

47 Svar på interpellation (V) om socialnämndens omfattande handlingsplaner

48 Svar på interpellation (V) om dotterbolagens lönesättning

49 Svar på interpellation (S) om EU-medborgares vistelse i kommunens centrum

50 Svar på interpellation (MP) om avtalsuppföljning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

51 Svar på interpellation (S) om skolskjuts

52 Svar på interpellation (V) om Grisslingerakan och kommunens kontakter med Trafikverket

53 Svar på interpellation (V) om behovet av flerr bostäder för nyanlända flyktingar

54 Svar på interpellation (V) om beredskap för att ta emot asylsökande barn och ungdomar i kommunens skolor

55 Svar på interpellation (V) om behovet av fler platser för nya asylboenden

56 Svar på interpellation om kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn