Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-11-30

Sammanträde 2016-11-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 7 december kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

7 Svar på interpellation (S) om kontroll av gode män

8 Svar på interpellation (MP) om LSS-bedömningar

9 Svar på interpellation (MP) om "Omsorg och trygghet" för funktionshindrade

10 Svar på interpellation (MP) om upphandling av skolskjuts

11 Svar på interpellation (MP) om nya utredningsområden för bebyggelse

12 Svar på interpellation (S) om nedskärningar i LSS-bistånd

13 Svar på interpellation (S) om förbifart Hemmesta

14 Svar på interpellation (MP) om skolhälsovård mm

15 Svar på interpellation (V) om allmänhetens tillgång till stränderna på Djurö

16 Svar på interpellation (S) om anmälan till IVO om förhållanden på gruppboenden

17 Svar på interpellation (V) om renovering av Susegårda

18 Svar på interpellation (V) om behovet av bostäder för nyanlända

19 Anmälan om politiska sekreterare för 2017

20 Val av ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige (L)

21 Val av ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte (L)

24 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (S)

25 Val av ersättare i socialnämnden (KD)

26 Val av ledamot i näringslivsnämnden (L)

27 Val av ledamot och förste vice ordförande i tekniska nämnden (L)

28 Val av kommunens ledamot i Vårljus (M)

29 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (-)

41 Svar på motion (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö Kommun

43 Svar på motion (S) - Låt egenregin konkurrera på lika villkor

46 Svar på motion (MP) Gör Värmdö till en fristad för förföljda konstnärer/författare

47 Svar på motion (S) om Runda huset - Värmdös framtida plattform för innovation, entreprenörskap och företagande

48 Svar på motion (S) bygg små flerbostadshus med hyresrätter i fritidshusområden (PFO)

50 Svar på motion (MP) för ett ökat politikerförtroende genom ett tydligare och öppnare kommunfullmäktige i Värmdö

51 Svar på motion (S) inventera och stärk brandskyddet hos våra äldre och funktionsnedsatta

52 Svar på motion (MP) om bemanning och uppföljning av kommunens hållbara utveckling

56 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen