Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-02-06

Sammanträde 2013-02-06

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

1 Tidplan för budget-/uppföljningsprocessen under 2013

3 Länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

4 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

5 Redovisning av nämndernas konkurrensplaner och revidering av policy för konkurrensprövning

7 Del av Brunn 1:1 - Markanvisning Brunn C

Sekretess - handlingar utdelas vid sammanträdet

9 Införande av läsplattor för förtroendevalda

11 Muntlig rapport om användning av fastigheten Gustavsberg 1:186 för bostäder lämpliga för unga