Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-04-09

Sammanträde 2014-04-09

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Verksamhetsberättelse för 2013 för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamhet

8 De kommunala bolagens årsredovisningar för 2013

9 Resultatbalansering från 2013

10 Reviderad investeringsbudget 2014 samt överföring av investeringsmedel från 2013

11 Revidering av finanspolicy/riktlinjer för finanshanteringen

12 Finansrapport per den 31 december 2013

13 Förlängd återbetalningstid för lån till Ingarö Seniorboende Kooperativ

14 Årsredovisning för Storstockholms Brandförsvarsförbund 2013

15 Taxor för Storstockholms brandförsvarsförbund

KF Enligt förvaltningens förslag a. Allmänna ärenden

16 Balanslista för motioner mars 2014

17 Markanvisningsavtal avseende överlåtelse och utbyggnad i Porslinskvarteren, tomt A

18 Markanvisningsavtal avseende överlåtelse och utbyggnad i Porslinskvarteren, tomt B

19 Överlåtelse av Ösby 1:40, Gustavsbergs centrum

20 Åtgärdsplan för ökad återvinning av fosfor och kväve i Värmdö kommun

21 Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2013 (SON, FNÄ)

22 Ansökan om AFA-medel för strukturåtgärder - VOS

23 Ansökan om AFA-medel för strukturåtgärder - US

KS Enligt förvaltningens förslag Yttranden

24 Förlängning av giltighetstid för policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende

25 Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

26 Yttrande av granskningen av LSS

29 Svar på motion (S) om arbetsregler för Värmdö kommuns näringslivsråd för bättre näringslivsklimat i kommunen

KF Enligt förvaltningens förslag 2014-03-26 08:30

§43 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m fl för 2013

§44 Miljöbokslut för 2013

§45 Förlängd återbetalningstid och räntefrihet för lån till Ingarö Seniorboende Kooperativ hyresrättsförening

§46 Storstockholms Brandförsvarsförbunds årsredovisning 2013

§47 Taxor för Storstockholms Brandförsvarsförbund

§48 Balanslista motioner mars 2014

§49 Åtgärdsplan för ökad återvinning av fosfor och kväve i Värmdö kommun

§50 Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2013

§51 Förlängning av giltighetstid för policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende

§52 Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp ­ styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

§53 Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning

§55 De kommunala bolagens årsredovisningar för 2013

§56 Årsredovisning för 2013 för kommunen och koncernen

§57 Resultatbalansering från år 2013

§58 Reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014

§59 Revidering av finanspolicy samt riktlinjer för finanshanteringen

§60 Finansrapport per den 31 december 2013

§61 Utbildningsstyrelsens ansökan om AFA-medel för strukturåtgärder

§62 Markanvisningsavtal avseende överlåtelse och utbyggnad i Porslinskvarteran ­ tomt A

§63 Markanvisningsavtal avseende överlåtelse och utbyggnad i Porslinskvarteren ­ tomt B

§64 Överenskommelse om förvärv av fastigheten Ösby 1:40

§66 Svar på motion (S) Arbetsregler för Värmdös näringslivsråd ­ för bättre näringslivsklimat för kommunen

§67 Vård- och omsorgsstyrelsens ansökan om AFA-medel för strukturåtgärder