Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-09-17

Sammanträde 2014-09-17

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

8 Finansrapport per den 30 juni 2014

9 Nya överenskommelser om mottagning av ensamkommande barn och nyanlända

10 Antagande av gång- och cykelplan för Värmdö kommun

12 Tilläggsavtal 2 till markanvisningsavtal mellan Peab och Värmdö kommun, Kvarnbergsterassen

14 Utökning av antalet bostäder lämpliga för äldre inom Värmdö Bostäder AB (återrapportering av uppdrag)

17 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2014

18 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2014

23 Yttrande till Stockholms stad angående "Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass"

25 Yttrande till förvaltningsrätten angående beslut i KSFU om kvarnbergsskolans renovering

26 Skrivelse från Annika Andersson Ribbing (S)

§137 Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning 2 (BUP 2) 2014 för kommunen

§138 Delårsbokslut Kommunstyrelsen

§139 Delårsbokslut Kommunfullmäktige

§140 Finansrapport per den 30 juni 2014

§141 Godkännande av markanvisningsavtal gällande Seglarbyn

§142 Tilläggsavtal 2 till markanvisningsavtal mellan Peab och Värmdö kommun, Kvarnbergsterassen

§143 Antagande av gång- och cykelplan för Värmdö kommun

§145 Nya överenskommelser om mottagning av ensamkommande barn och nyanlända

§146 Överenskommelse om samverkan, Slussen

§147 Skrivelse från Annika Andersson Ribbing (S)

§148 Utökning av antalet bostäder lämpliga för äldre inom Värmdö Bostäder AB (återrapportering av uppdrag)

§149 Ändring av firma och styrelse mm i kommunalt bolag

§150 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2014

§151 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2014

§152 Medverkan i Stockholm archipelago

§153 Dialog för översyn av skolorganisationen

§154 Remiss angående undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskydd

§155 Rekommendation avseende överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel

§156 Yttrande till Stockholms stad angående "Revidering av vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass"

§157 Yttrande angående översyn av Mälardalsrådets utskott