Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-10-08

Sammanträde 2014-10-08

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Fortsatt utbyggnad av GC-väg och VA på Ingarö - förändring i investeringsbudgeten

6 Delområdesprognos 2014-2023 för befolkningsutvecklingen

11 Start-PM för detaljplan Styrsvik 1:32, 1:51 och 1:82 Runmarö hamn

13 Yttrande över "Revidering av de Länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn"

§160 Fortsatt utbyggnad av GC-väg och VA på Ingarö

§161 IKT-strategi för de kommunala skolorna

§162 Antagande av detaljplan för Gamla Brunnsvägen (I4)

§163 Nämndorganisation 2015 - 2018

§165 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och

§166 StartPM för Styrsvik 1:32 1:51 och 1:82 ­ Runmarö

§167 Yttrande om förslag till utveckling av KSL inför

§168 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för

§171 Kommande sammanträde