Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-05-12

Sammanträde 2015-05-12

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

7 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2014 och internkontrollplan 2015

12 Redovisning av kostnader och nytta relaterade till MIPIM

13 Avtal med Trafikverket Region Stockholm för genomförande av detaljplan för Brunn 1:1 m fl - infartsparkering Näsuddsvägen mm

15 Val av kommunens representant i Nyföretagarcentrum

18 Svar på motion (S) Satsa på spännande bostäder lämpliga för unga (återremitterat ärende)

19 Svar på motion (S) Bygg små prisvärda hyresbostäder och skapa förutsättningar för flera arbetsplatser