Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-10-12

Sammanträde 2016-10-12

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Information och erfarenheter av polisens nya organisation och arbetsätt - Lokalpolisområdeschef Marie Hummer medverkar (Dnr 2016KS/0591)

3 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017 (Dnr 2016KS/0393)

5 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 år 2016 (Dnr 2016KS/0265)

6 Rapportering av vård- och omsorgsnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 år 2016 (Dnr 2016KS/0265)

9 Ansökan om kommunal medfinansiering av gästbrygga i Långviks fiskehamn på Möja (Dnr 14KS/0541)

10 Ansökan om kommunal medfinansiering till byggnation av trafikbrygga vid Karsholm (Dnr 2016KS/0221)

11 Utvärdering av kommunens åtgärder vid vattenincident (Dnr 2016KS/0557)

14 Bildande av naturreservat vid Hamnskogen-Eriksberg, Djurö (Dnr 15KS/86)

15 Yttrande över SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? (Dnr 2016KS/0541)

16 Yttrande över Validering med mervärde (Dnr 2016KS/0434)

18 Svar på motion (MP) bemanning och uppföljning av kommunens hållbara utveckling (Dnr 15KS/333)

19 Svar på motion (V) om regionalt allmännyttigt byggföretag (Dnr 2015KS/0439)

20 Svar på motion (MP) om att ta klimathotet på allvar (Dnr 2016KS/0109)

21 Svar på motion (S): Tillsätt en hållbarhetsberedning (Dnr 2015KS/0648)

22 Delgivningar KS 2016-10-12 (Dnr 2016KS/0002)

23 Delegationsbeslut KS 2016-10-12 (Dnr 2016KS/0028)