Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-01-11

Sammanträde 2017-01-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden, Kommunhuset Skogsbo

4 Justeringens tid och plats:

Onsdagen den 18 januari på kansli- och utvecklingsavdelningen

5 Ej verkställda beslut kvartal 3, socialnämnden

6 Ej verkställda beslut kvartal 3, vård- och omsorgsnämnden

9 Antagande av detaljplan för PFO-område Skeviksstrand - Stora Kovik 1:1 m fl

10 Antagande av detaljplan för PFO-område Koviksudde - Stora Kovik 1:2 m fl

20 Val av ordförande i arbetsutskottet, 1:e vice ordförande i planutskottet, ordförande i krisledningsutskottet samt som ledamot i Värmdö skärgårdsråd