Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-09-13

Sammanträde 2017-09-13

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Muntlig redovisning av ärende om ökad polisnärvaro i Värmdö kommun

17 Rapport 1 - Korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende

21 Status för aktuella byggprojekt

22 Antagande av entreprenör för utbyggnad av gator och ledningar i Magneberg och Älvsby ängar inom Älvsby industriområde (Ärendet utgår)

KS

Anbudsöppning för upphandlingen sker den 1 september. Ärendet kan komma att utgå, för det fall antaget anbud ryms inom beloppsgränser för delegation.