Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-06-17

Sammanträde 2013-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Koalitionen, kl 17.00 i Kanholmsfjärden

5 Muntlig rapport om Gurraberg,

7 Intersektionell analys 2013, Dnr 13KOFN/0079

8 Vägnamnsärende; Hemmesta-Kolvik, Hemmesta 11:155, 11:481, 11:337 m fl, Dnr 13KOFN/0076

9 Vägnamnsärende; Båtvägen/Rättarvägen, Ändring av vägsträckning, Dnr 13KOFN/0078

10 Vägnamnsärende; Åvägen, Ingarö, byte av kollisionsnamn, Dnr 13KOFN/0077

11 Observationsrapport Värmdö kulturskola, Dnr 13KOFN/0080

12 Firmateckning inom Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsområde, Dnr 13KOFN/0087

13 Avdelningen informerar

14 Delgivningar och delegationer

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (449 kb)

§31 Muntlig rapport om Gurraberg

§32 Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

§33 Intersektionell analys 2013

§34 Vägnamnsärende, Hemmesta-Kolvik, Hemmesta 11:155,11:481, 11:337 mfl

§35 Vägnamnsärende, ändring av vägsträckning, Båtvägen/Rättarvägen

§36 Vägnamnsärende, byte av kollisionsnamn, Åvägen, Ingarö

§37 Observationsrapport Värmdö Kulturskola

§38 Firmateckning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

§39 Avdelningen informerar

§40 Delgivningar och delegationer