Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Havsörnen, Skogsbo 2- ingång genom huvudentré

Partierna disponerar rum för gruppmöte: Koalitionen kl 17.00 Havsörnen
Oppositionen kl 17 Läs mer....00 Ranka, ingång via huvudentrén och till vån plan 3, Skogsbo 3.

Efter mötet äter vi en sommartallrik. Var vänlig och meddela nämndens sekreterare om ni inte
kommer att närvara vid nämndens möte: lena.liljeqvist@varmdo.se, tel 08-570 482 22

6 Observationsrapport Gustavsbergs Musik- och balettstudio

9 Brev angående kulturhuset - sändes sep

§38 Information från Fritidsgården Brunnen

§39 Budget för kultur- och fritidsnämnden 2015

§40 Observationsrapport Gustavbergs Musik- och balettstudio

§41 Överenskommelse mellan Värmdö kommun, Nacka kommun och Värmdö Ridklubb

§42 Ansökan om Ateljéstöd

§43 Brev angående kulturhuset

§44 Avdelningen informerar Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden är informerad.

§46 Delegationer Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner delegationsbesluten.