Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-04-21

Sammanträde 2015-04-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöten:
Alliansen kl 17:00 -18:00 i Kanholmsfjärden
Opp Läs mer...ositionen kl 17:00 -18:00 i Ingaröfjärden

5 Information om Kulturhuset och Porslinsfabriken

7 Inrättande av Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall

8 Taxor och avgifter Gustavsbergs Porslinsmuseum

9 Kultur- och fritidsnämndens effektmål 2015, delas ut på nämnd

11 Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden 2014

12 Interkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2015

13 Förändring av ungdomsstipendiet Idébanken till Snabb slant

15 Ansökan om bidrag för genomförande av Hästens Dag Värmdö

16 Barn- och ungdomsledarpris i Värmdö kommun, Stängt/omedelbar justering

17 Kulturstipendier, Stängt/omedelbar justering

18 Ungdomskulturstipendier, Stängt/omedelbar justering

19 Arbetsstipendium, Delas ut på möte, Stängt/omedelbar justering

§18 Information om Kulturhuset och Porslinsfabriken

§19 Avdelningen informerar

§21 Ansökan om ungdomskulturstipendium år 2015

§22 Ansökan om kulturstipendium år 2015

§23 Barn- och ungdomsledarpris i Värmdö kommun år 2015

§24 Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 för kultur- och fritidsnämnden

§25 Inrättande av Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall

§26 Taxor och avgifter för Gustavsbergs Porslinsmuseum

§27 Kultur- och fritidsnämndens effektmål

§28 Utredning om framtidens dialog med föreningslivet

§29 Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden 2014

§30 Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2015

§31 Förändring av ungdomsstipendiet Idébanken till Snabb slant

§32 Reviderade riktlinjer för ateljéstöd

§33 Ansökan om bidrag till genomförande av Hästens Dag Värmdö 15 augusti 2015

§35 Delegationer Kultur- och fritidsnämndens beslut