Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-02-13

Sammanträde 2018-02-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information om Värmdö bibliotek

6 Föredragning om medarbetarundersökning 2017

7 Information om projekt för idrottskultur på Värmdö – Idrottsresan

8 Information om tillgänglighetsinventering

9 Internkontrollrapport 2017 för kultur- och fritidsnämnden

10 Internkontrollplan 2018

11 Svar på motion (S) Sportotek - låna sportutrustning gratis

12 Våga visa Kulturskola, observation av Gustavsbergs Musik- & Balettstudio

13 Svar på fråga från revisorerna om e-sportläger

14 Revidering av firmateckningsordning för kultur- och fritidsnämnden 2018

15 Återrapportering av arrangemanget Livet är en festival 2018

16 Utformning av avtal för skötsel och tillsyn av Djurö Kulturhus

17 Sponsoravtal Sports Heart Camp

18 Hemställan om renovering av Torkhuset

19 Initiativ (S) till KOFN om Bevarandet av skolmuseet

20 Sektorn informerar 2018-02-13

22 Delegationsbeslut 2018-02-13