Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Utbildning för nämnden samt näringslivsnämnd därefter 2016-01-21

Utbildning för nämnden samt näringslivsnämnd därefter 2016-01-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Värmdösalen och Kanholmsfjärden

13.00-ca 16.30 Utbildning för nämnd i Värmdösalen enligt bif program (sändes sep till nämn Läs mer...d)
16.30-17.00 Gruppmöten: Allisansen disponerar Kanholmsfjärden, Oppositionen Ingaröfjärden
17.00 Nämndmöte i Kanholmsfjärden