Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Sammanträde 2017-03-30

Sammanträde 2017-03-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Uppföljning av näringslivsnämndens internkontrollplan 2015 och 2016

2 Näringslivsnämndens internkontrollplan 2017

3 Uppföljning av Integrationsstrategi 2016

4 Kundval inom arbetsfrämjande insatser

6 Tillväxtavdelningens kommunikationsplan

7 Svar på motion (SD): Stopp för flyktingmottagande

8 Tillväxtavdelningen informerar 2017-03-30

10 Delegationsbeslut 2017-03-30