Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2015-01-15

Sammanträde 2015-01-15

Datum
Klockan
13:30
Plats
Baggensfjärden

5 Kontoret informerar

- Information kring projektet Central Gustavsberg - Masterplan

7 Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan Gustavsberg 1:52 m.fl. Ekobacken 2b, Ny porslinsfabrik

§1 Avdelningen informerar

§2 Planprogram för Kil verksamhetsområde, Kil 1:1 och Västra Ekedahl 1:23 m fl., - beslut om programsamråd

§3 Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan Gustavsberg 1:52 m.

§4 Sammanträdestider 2015

§6 Prioritering av detaljplaner