Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3.

5 Planbesked avseende detaljplaneläggning för fastigheten Ösby 1:79.

6 Planbesked avseende detaljplaneläggning för del av fastigheten Småris 2:1.

7 Ansökan om planbesked avseende planläggning för fastigheten Ekvik 1:32. SPN Stängt

8 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för delar av fastigheten Sollenkroka 3:3. SPN Stängt

13 Laddstolpar för elbilar

14 Belysning längs kommunala gång- och cykelvägar.

16 Revidering av kommunens VA-policy.

17 Förslag till framtagande av grönstrukturplan för Gustavsberg.

19 Svar på motion "Unga i Värmdö behöver någonstans att bo".

20 Svar på motion "Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker".

21 Planering av trafikcentrum vid Ingarökrysset - lägesrapport