Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-06-12

Sammanträde 2012-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

3 Justeringens tid och plats

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut.

6 Kommundirektörens förslag till budget 2013.

7 Ändrade mötestider för SPN hösten 2012

9 Förslag till fortsatt planering av trafikcentrum vid Ingarökrysset.

10 Samordning av lednings- och vägarbeten

11 Förslag till initiativ för samordning av detaljplanearbeten och Trafikverkets förstudie på sträckan Mölnvik-Ålstäket

12 Detaljplan för Värmdö -Löknäs 1:4, Motorsportbana, Norshagen Myttinge

13 Självik 1:12 m fl - Samråd om förslag till detaljplan.

14 Start-PM för detaljplan Stavsnäs 1:562 mfl. Hamn, boende samt marina.

15 Start-PM för detaljplan Stavsnäs 1:250 mfl. Kölmareskogen, Värmdö kommun

16 Ansökan om planbesked avseende planändring för fastigheten Mörtnäs 1:658

17 Planbesked, ändring av detaljplan för Charlottendal avseende del av Gustavsberg 1:7 och 1:1

18 Planbesked, ändring av detaljplan för Charlottendal avseende Gustavsberg 1:191 och 1:273

19 Planbesked, ändring av detaljplan för Charlottendal avseende Gustavsberg 1:190 och 1:270, Värmdö marknad

§86 Start-PM för detaljplan Stavsnäs 1:562 mfl.

§87 Start-PM för detaljplan Stavsnäs 1:250 mfl.

§88 Kommundirektörens förslag till budget 2013

§89 Ändrade mötestider för SPN hösten 2012

§90 Förslag till plantaxa

§91 Samordning av lednings- och vägarbeten

§92 Förslag till fortsatt planering av trafikcentrum vid Ingarökrysset

§93 Förslag till initiativ för samordning av detaljplanearbeten och Trafikverkets förstudie på sträckan Mölnvik-Ålstäket

§94 Självik 1:12 m fl ­ Samråd om förslag till detaljplan

§95 Ansökan om planbesked avseende planändring för fastigheten Mörtnäs 1:658

§97 Planbesked, ändring av detaljplan för Charlottendal avseende Gustavsberg 1:191 och 1:273

§99 Detaljplan för Värmdö-Löknäs 1:4, Motorsportbana, Norshagen Myttinge

§100 GC-väg till Hålludden, antagande av entreprenör