Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-12-22

Sammanträde 2016-12-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Information till tekniska nämnden

2 Hantering av VA-anslutningar utanför verksamhetsområde och detaljplan (Dnr 2016TEN/1769)

3 Laddstolpar till elbilar i Värmdö kommun Omvärldsbevakning och förslag till principer för lokalisering (Dnr 2015TEN/0606)

4 Utredning insamlingssystem hushållsavfall (Dnr 2016TEN/1796)

6 BUP 3 för tekniska nämnden 2016 (Dnr 2015TEN/1038)

7 Detaljbudget 2017 Tekniska nämnden (Dnr 2016TEN/1786)

8 Konkurrensplan 2017 för Tekniska nämnden (Dnr 2016TEN/1785)

10 Vägnamn på ny väg i Hemmestatorp (Dnr 2016TEN/1776)

12 Upphandling av behandling av matavfall antagande Upphandling av behandling av matavfall (Dnr 2016TEN/1675)

13 Ingarö-Långsviks samfällighetsförening, ansökan om vatten- och avloppsanslutning (Dnr 2016TEN/1632)