Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information till tekniska nämnden

6 Race for the Baltic, Uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen (2017TEN/0080)

7 Verksamhetsberättelse 2016 och uppföljning av strategisk partnering (Dnr 2015TEN/1038)

9 Restriktioner för kommunalt dricksvatten på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen (Dnr 2017TEN/0027)

10 Utökning av VA-verksamhetsområden (Dnr 2017TEN/0057)

11 Svar på remiss - begäran om tillsyn, allmänna vattentjänster i Långvik (Dnr 2016TEN/1812)

12 Antagande av entreprenör för nybyggnad avloppspumpstation (Dnr 15TEN/51)

13 Antagande av maskinentreprenör för ombyggnad av Telegrafholmens avloppsreningsverk (Dnr 2016TEN/1760)

14 Önskad överlåtelse av förenings vägnät till kommunal förvaltning (Dnr 2017TEN/0065)

15 Hemställan om annullering av VA -anslutningsavgift (Dnr 2016TEN/1814)

16 Svar på motion (V) om effektivare infartsparkeringar (Dnr 2017TEN/0026)

17 Delgivningar mars 2017, tekniska nämnden (Dnr 2017TEN/0010)

18 Delegationsbeslut mars 2017, tekniska nämnden (Dnr 2017TEN/0011)