Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2014-09-04

Sammanträde 2014-09-04

Datum
Klockan
15:00
Plats

6 Budgetuppföljningsprognos 2, Delårsbokslut

§21 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

§22 Budgetuppföljningsprognos 2, Delårsbokslut

§24 Information från kontoret

§25 Delgivningar 4 september 2014

§26 Delegationsbeslut 4 september 2014