Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-04-21

Sammanträde 2016-04-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Presentation av ny rektor Farstavikens skola

6 Avveckling av program Gustavsbergs gymnasium

7 Information Resursfördelningsmodell nyanlända

11 Redovisning av skolskjutsstatistik

12 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

13 Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster

16 Sektorchef informerar