Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-10-13

Sammanträde 2016-10-13

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

1 Information skolskjuts (Dnr 2016UTN/0181)

Information på nämndsammanträdet

2 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2017 (Dnr 2016UTN/0220)

3 Pilotprojekt Idrotts- och Kulturfritids (Dnr 2015UTN/0484)

4 Kampanj mot droger för ökad trygghet på Värmdö (Dnr 2015UTN/0485)

5 Läsårsdata för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan 2017/2018 och 2018/2019 (Dnr 2016UTN/0241)

6 Nya riktlinjer för annat sätt att fullgöra skolplikten (Dnr 2016UTN/0230)

7 Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning (Dnr 2016UTN/0216)

8 Motion (MP) Värmdö - Sveriges bästa friluftskommun (Dnr 2016UTN/0217)

9 Sektorchef informerar (Dnr 2016UTN/0181)

10 Delgivningar oktober 2016 (Dnr 2016UTN/0118)

11 Delegationsbeslut oktober 2016 (Dnr 2016UTN/0082)