Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-11-09

Sammanträde 2017-11-09

Datum
Klockan
13:00
Plats

5 Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2017 för utbildningsnämnden

6 Rapporter systematiskt kvalitetsarbete läsåret 16/17

7 Plan för verksamhetbesök 2017/2018

8 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2018

10 Skolskogar i Värmdö kommuns skolor och förskolor

11 Ny förskola i Gustavsberg

12 Delrapport åtgärder lokalplan 2017

13 Beställning av renovering Farstavikens skola/Ekedal

15 Delgivningar november 2017

16 Delegationsbeslut november 2017