Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
13:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Tryggare skoldag i Värmdö kommun

(Dnr 2017UTN/0296)
UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Läsårsdata för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet 2020/2021

(Dnr 2018UTN/0191)
UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förslag på struktur för kvalitetsamtal med huvudmän

(Dnr 2018UTN/0185)
UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nämndmöte i verksamhet

(Dnr 2018UTN/0186)
UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Matsalen på Brunns skola

(Dnr 2018UTN/0196)
UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Återrapportering av rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi

(Dnr 2018UTN/0199)
UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Beredning av initiativ (V) till UTN: åttornas minskade nöjdhet och resultat m fl.

(Dnr 2018UTN/0142)
UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Beslut efter riktad tillsyn

(Dnr 2017UTN/0260)
UTN Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Sektorn informerar 2018-06-07

(Dnr 2018UTN/0025)
UTN Stängt

15 Delegationsbeslut 2018-06-07, utbildningsnämnden

(Dnr 2018UTN/0003)
UTN Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)