Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2014-03-27

Sammanträde 2014-03-27

Datum
Klockan
17.30
Plats
Kanholmsfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Uppföljning av riktlinjer för avgifter i proVarmdos skolor

6 Riktlinjer för modersmålsstöd i förskoleklass

9 Internkontrollrapport för utbildningsstyrelsen 2013

10 Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerade underskott-uppdrag 14 november 2013

12 Produktionschefen informerar

13 Ordföranden informerar

- PISA handlingsplan INFO Max Ljungberg S

16 Information om upphandling av Skolportal

§18 Uppföljning av riktlinjer för avgifter i proVarmdos skolor

§19 Riktlinjer för modersmålsstöd i förskoleklass

§20 Ombyggnad på Värmdö gymnasium

§21 Ny dokumenthanteringsplan för utbildningsstyrelsen enheter

§22 Information om Skolportal

§23 Internkontrollrapport för utbildningsstyrelsen 2013

§24 Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerade underskott-uppdrag 14 november 2013

§25 Verksamhetsberättelse 2013 för utbildningsstyrelsen

§26 Produktionschefen informerar

§27 Ordföranden informerar

§29 Delegationsbeslut mars