Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
17.30
Plats
Kanholmsfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Presentation av rektor för Farstavikens skola

7 Lärarnas administrativa uppgifter

10 Produktionschefen informerar

11 Ordföranden informerar

§30 Presentation av ny chef

§35 Produktionschefen informerar

§37 Ordföranden informerar

§38 Delgivningar april

§39 Delegationsbeslut april

§40 Övriga ärenden