Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
17.30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information om förslag till IKT-strategi grundskolor

7 Utredning fritidshem i kommunal regi

9 Produktionschefen informerar

§68 Information: Förslag till IKT-strategi för de kommunala skolorna

§70 Utredning fritidshem i kommunal regi

§72 Produktionschefen informerar

§73 Ordföranden informerar

§74 Delgivningar september

§75 Delegationsbeslut september