Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-02-10

Sammanträde 2015-02-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöten kl 14-15
Allians för Värmdö, Kanholmsfjärden
Opp Läs mer...ositionen, Nämdöfjärden

Sammanträde kl 15.00 Kanholmsfjärden

5 Presentation av förtroendevalda

6 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

7 Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2015

8 Yttrande detaljplan Brunn 1:507, Pilhamn

10 Uppföljning av Värmdö kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

11 Tilldelningsbeslut Slottsovalen

12 Yttrande till IVO

13 Yttrande till IVO

14 Sektorschef informerar

§1 Presentation av förtroendevalda

§2 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

§3 Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2015

§4 Yttrande detaljplan Brunn 1:507, Pilhamn

§5 Kvalitetsuppföljning Djuröhemmet 2014

§6 Uppföljning av Värmdö kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

§7 Tilldelningsbeslut Slottsovalen

§8 Yttrande till IVO

Handlingar för ärendet finns att begära hos kommunen.

§9 Yttrande till IVO

Handlingar för ärendet finns att begära hos kommunen.

§10 Sektorschef informerar