Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-06-09

Sammanträde 2015-06-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Värmdösalen

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Svar på motion (S) om en bättre, mänskligare och friare hemtjänst

6 Svar på motion (S) om fler som jobbar och trygga äldre

7 Skrivelse (S) mer IT åt Värmdös seniorer

8 Grundbidrag till pensionärsorganisationer

9 Grundbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättningar

10 Val av tre representanter i pensionärsrådet

11 a/ Val av tre representanter i rådet för funktionshinderfrågor b/ Komplettering med förening som ska vara representerad i rådet c/ Tid för rådets första möte

12 Sektorschef informerar

§44 Svar på motion (S) om en bättre, mänskligare och friare hemtjänst

§45 Svar på motion (S) om fler som jobbar och trygga äldre

§46 Svar på skrivelse (S) om mer IT åt Värmdös seniorer

§47 Grundbidrag till pensionärsorganisationer 2015

§48 Grundbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättningar 2015

§49 Val av tre representanter i pensionärsrådet

§50 Val av tre representanter i rådet för funktionshinderfrågor

§51 Sektorschef informerar

§52 Delgivningar maj 2015

§53 Delegationsbeslut juni 2015

§54 Pilhamn - särskilt boende