Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-10-13

Sammanträde 2015-10-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Djuröhemmet

§66 Kommunens hemtjänstverksamhet utifrån aspeketen konkurrensneutralitet

§67 Åtgärder och handlingsplan med anledning av prognostiserat underskott 2015

§68 Initiativ avseende att bistå Seniornet med lokalhjälp för fler uppkopplade äldre

§69 Initiativ avseende att ta fram en policy mot ensamhet för att rädda våra äldres liv

§70 Initiativ avseende att komplettera IT-utredningen med möjlighet till GPS-lokalisering

§72 Sektorschef informerar

§73 Delgivningar oktober 2015

§74 Delegationsbeslut oktober 2015