Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-09-13

Sammanträde 2016-09-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Månadsuppföljning juli-augusti

13 Redovisning av statistik över insatser för personer med funktionsnedsättning

15 Sektorschef informerar

16 Övriga frågor

Stängt Delgivningar och delegationer

§68 Godkännande av dagordning

§69 Budgetuppföljingsprognos 2 2016, vård- och omsorgsnämnden

§70 Månadsrapport juli ­ augusti

§71 Utbyggnad av Djuröhemmet

§72 Ej verkställda beslut, kvartal 2 2016

§73 Tilägg till delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden

§74 Rapport avseende trygghetslarm

§75 Redovisning av statistik över insatser för personer med funktionsnedsättning

§76 Kvalitetsuppföljning, hälso- och sjukvård på Kullagården 2016

§77 Kvalitetsuppföljning, hälso- och sjukvård på Djuröhemmet 2016

§78 Sektorschef informerar Maria Larsson Ajne informerar om verksamheten.

§80 Uppdrag avseende nyckelfria lås för hemtjänsten

§81 Uppdrag avseende Gustavsgården

§82 Uppdrag avseende LSS-utjämningssytemet

§83 Delgivningar september 2016

§84 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut september 2016