Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Information om LSS-utjämningsystem

9 Förutsättningar för konkurrensutsättning av verksamheten vid Gustavsgården, särskilt boende för äldre

10 Ej verkställda beslut, kvartal 3 2016

16 Sektorschef informerar

17 Övriga frågor

Stängt Delgivningar och delegationer

§93 Förutsättingar för konkurrensutsättning av verksamheten på Gustavsgården

§94 Godkännande av dagordning

§95 Information om lokalplan för 2017

§96 Information om LSS-utjämningssystemet

§97 Budgetuppföljningsprognos 3 2016, vård- och omsorgsnämnden

§98 Kvalitetsuppföljning av basal hemsjukvård inom LSS

§99 Avtal- och kvalitetsuppföljning inom Värmdö kommun för gruppbostad LSS

§100 Handlingsplan för boende/LSS utifrån avtals- och kvalitetsuppföljning 2016

§101 Internkontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden

§102 Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden

§103 Beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 2016

§104 Svar på motion (S) om juriststöd vid överklagande

§105 Föreningen Guldkanten ­ uppföljning och förslag på ny överenskommelse

§106 Sektorschef informerar Maria Larsson Ajne informerar om verksamheten.

§108 Delgivningar november 2016

§109 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut november 2016