Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Ekonomisk månadsuppföljning

7 Verksamhetsberättelse 2016, vård- och omsorgsnämnden

8 Internkontrollplan 2017, vård- och omsorgsnämnden

9 Patientsäkerhetsberättelse 2016

10 Avtal- och kvalitetsuppföljning Gustavsgården 2016

11 Handlingsplan 2017 utifrån avtal- och kvalitetsuppföljning Gustavsgården 2016

12 Rapport om hälso- och sjukvården på Gustavsgården 2016

13 Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning

14 Riktlinjer som stöd för handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

15 Uppdrag avseende biståndsbedömning för äldre

16 Uppdrag avseende hemgångsteam

17 Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen