Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Budgetuppföljningsprognos 3

6 Uppföljning av handlingsplan, Gustavsgården (Dnr 2017VON/0114)

Informationen delges nämnden muntligen

8 Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård Kullagården 2017

9 Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård på Djuröhemmet 2017

10 Information om kommunalisering av hälso- och sjukvården i Stockholms län

Informationen delges nämnden muntligen

13 Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen

14 Uppföljning av initiativ (Alliansen, MP, S, V): Uppdrag hemtjänst

15 Sammanträdestider vård- och omsorgsnämnden 2018

16 Yttrande till IVO

Dnr: 2017VON/0110

Ärendet är belagt med sekretess och publiceras därför ej.