Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-06-05

Sammanträde 2018-06-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning.

2 Barnets bästa gäller! - i Kronobergs län, med inspiration från Skottland (informationsärende).

3 Muntligt berättande och sagobygden (informationsärende)

4 Organisatorisk tillhörighet besöksnäringsansvarig (Ks).

5 Förvärv av fastigheten Stenbacken Nedre 1 (Kf).

6 Säkerställ vår dricksvattenförsörjning - svar på motion (Kf).

7 Laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken - svar på motion (Kf).

8 Svar på revisionsrapport om lokalförsörjning (Ks).

9 Svar på medborgarförslag angående införande av IT fixar-hjälp (Ks).

10 Granskningsyttrande av vägplan för ombyggnad av väg 25 Halmstad-Ljungby (Ks).

11 Popup-butiker och marknadsbodar (Ks).

12 Policy för offentlig konst (Kf).

13 Verksamhetsplan för offentlig konst (Ks).

14 Policy för dataskydd - GDPR (Kf).

15 Verksamhetsplan för personuppgifter (Ks)

16 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster (Ks)

17 Motion om centralt placerad budget för rehabfrågor (Kf).

18 Läktare för innebandyhallen.

19 Bokslut för donationsfonder 2017 (Kf).

20 Motion om att utreda golv till Ljungby arena (Kf).

21 Återinförande av 11 sammanträden i kommunfullmäktige (Kf).

22 Budget 2019 och plan 2020-2023 (Kf).

23 Svar på revisionsrapport om resor, representation, företagskort samt mobiltelefoner (Ks).

24 Redovisning av meddelanden.

25 Kommunstyrelsen informerar

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (281 kb)

§94 Organisatorisk tillhörighet av besöksnäringsansvarig

§95 Förvärv av fastigheten Stenbacken Nedre 1

§96 Säkerställ vår dricksvattenförsörjning Svar på motion

§97 Laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken Svar på motion

§98 Svar på granskning av lokalförsörjning i skolan

§99 Svar på medborgarförslag angående införande av Fixar-IT-hjälp

§100 Granskningsyttrande om vägplan för ombyggnad av väg 25 Halmstad- Ljungby

§101 Popupbutiker och marknadsbodar

§102 Policy för offentliga konst

§103 Verksamhetplan för offentlig konst

§104 Policy för dataskydd

§105 Revidering av verksamhetsplan för behandling av personuppgifter

§106 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster

§107 Motion om centralt placerad budget för rehabfrågor

§108 Läktare till innebandyhallen

§109 Bokslut för donationsfonder 2017

§110 Motion om att utreda golv till Ljungby Arena

§111 Återinförande av 11 sammanträden i kommunfullmäktige.

§112 Budget 2019 och plan 2020-2023

§113 Svar på revisionsrapport om resor, representation, företagskort samt mobiltelefoner

§114 Informationsärenden

§115 Redovisning av meddelanden