Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

4 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Information och frågor diverse • Sveriges EKO-kommuner Jönköping Miljö

5 Bolmsö-Horn 1:4, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

6 Bolmsö-Horn 1:16, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

7 Torarp 2:33, upphävande av föreläggande om krav på redovisning om sluten tank.

8 Össjö 6:5, beslut om föreläggande med vite för nedskräpning.

9 Dörarp 5:81 med flera, yttrande till mark- och miljödomstolen om tillstånd till grävning, sanering av Färsjön med flera, M5014-15.

10 Harven 3, yttrande till Kalmar län om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt drift av Ljungby avloppsreningsverk, dnr 551-4539-15.

11 Verksamhetsplan för tvätt av fordon i Ljungby kommun.

Information och frågor miljö Plan

12 Beslut om planuppdrag för Bolmörten6-10 i Ljungby.

13 Beslut om avskrivning av planuppdrag för del av Tannåker 2:14 "Grönt boende"

14 Beslut om samråd för deltajplan Värmeverket 2 med flera i Ljungby.

15 Beslut om planuppdrag för del av Ljungby 7:106 med flera (Djupadal).

16 Yttrande om Älmhult kommuns granskningsförslag på översiktsplan.

17 Yttrande om vägplan E4 Ljungby-Toftanäs.

Information och frågor plan Bygg

18 Vråken 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus, två miljöhus samt parkering.

19 Gashult 2:15, ansökan om utdömande av vite om ovårdad byggnad.

20 Dörarp 5:16, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus med garage.

21 Elinge 3:57, ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av asylboende.

22 Hammaren 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skolbyggnad till rehabiliteringsboende.

Kallelse
1(2)
Miljö- och byggnämnden

§74 Fastställande av dagordning

§75 Meddelande och information

§77 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§78 Bolmsö-Horn 1:4, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§79 Bolmsö-Horn 1:16, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§80 Torarp 2:33, upphävande av föreläggande om krav på redovisning om sluten tank.

§81 Össjö 6:5, beslut om föreläggande med vite för nedskräpning.

§82 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö om tillstånd till grävning , sanering av Färsjön med flera, M 5014-15

§83 Harven 3, yttrande till Kalmar län om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt drift av Ljungby avloppsreningsverk, dnr 551-4539-15.

§84 Verksamhetsplan för tvätt av fordon i Ljungby kommun.

§85 Beslut om planuppdrag för Bolmörten6-10 i Ljungby.

§86 Beslut om avskrivning av planuppdrag för del av Tannåker 2:14 "Grönt boende"

§87 Beslut om samråd för deltajplan Värmeverket 2 med flera i Ljungby.

§88 Beslut om planuppdrag för del av Ljungby 7:106 med flera (Djupadal).

§89 Yttrande om Älmhult kommuns granskningsförslag på översiktsplan.

§90 Yttrande om vägplan E4 Ljungby-Toftanäs.

§91 Gashult 2:15, ansökan om utdömande av vite om ovårdad byggnad.

§92 Dörarp 5:16, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus med garage.

§93 Elinge 3:57, ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av asylboende.

§94 Hammaren 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skolbyggnad till rehabiliteringsboende.