Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 3/2019

7 Förslag till skyddsbestämmelser vid byggnadsminnesförklaring av Sveaplans flickläroverk på fastigheten Cedersdal 5, Stockholms stad. Svar på remiss (A)

8 Markanvisning för bostäder och skola inom fastigheten Reykjavik 1 i Kista till Kommanditbolaget Reykjavik 1 (PU)

Dnr: E2019-01627

Rinkeby-Kista stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Bällsta 1:9, Bällsta 1:34 m.fl. inom Södra Solvallastaden i Bällsta till AB Borätt och Seniorgården AB (PU)

Dnr: E2019-01561

Bromma stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Bostäder, förskola och kommersiell verksamhet vid kv. Fader Bergström 2 och 3, Lokatten 1, Förgyllda Bägaren 8 och Hägersten 1:1. Inriktningsbeslut (PU)

Dnr: E2019-01570

Hägersten-Liljeholmens stdf

12 Markanvisning för parkering inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till AB Stockholmshem (PU)

Dnr: E2019-01455

Älvsjö stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Projekt Kabelverket etapp 1 inom Solberga 1:1 och Solberga 2:1 i Älvsjö. Reviderat genomförandebeslut (PU)

Dnr: E2012-511-01885

Älvsjö stdf

14 Markanvisning för bostäder till Wästbygg Projektutveckling AB och SMÅA AB samt för grundskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom delar av fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 på Årstafältet (PU)

Dnr: E2018-03826

Enskede-Årsta-Vantörs stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Friköp av del av tomträtt (kommersiella lokaler) inom fastigheten Analysen 1 i Hagastaden, Vasastaden, till Fastighets AB Nordstation kv 5 (SP)

16 Överenskommelser om exploatering med arrende, för spårvagnsdepå samt restaurang- och konferenslokal inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 samt Djurgården 1:15 på Östermalm med AB Storstockholms lokaltrafik och Parks & Resorts Scandinavia AB (SP)

17 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bergrumsgarage inom fastigheterna Hjorthagen 1:5 och 1:6 i Östermalm med Stockholms Stads Parkering AB (SP)

18 Upphandling tekniska konsulttjänster (M&T)

19 Tilläggsavtal nr 2 till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl. med Oscar Properties Gasklockor AB och Oscar Properties Gasklockor 2 AB och Oscar Properties Holding AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2019-00150

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2019-00056

§7 Förslag till skyddsbestämmelser vid byggnadsminnesförklaring av Sveaplans flickläroverk på fastigheten Cedersdal 5, Stockholms stad. Svar på remiss Dnr E2019-01423

§8 Markanvisning för bostäder och skola inom fastigheten Reykjavik 1 i Kista till Kommanditbolaget Reykjavik 1 Dnr E2019-01627

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Bällsta 1:9, Bällsta 1:34 m.fl. inom Södra Solvallastaden i Bällsta till AB Borätt och Seniorgården AB Dnr E2019-01561

§11 Bostäder, förskola och kommersiell verksamhet vid kv. Fader Bergström 2 och 3, Lokatten 1, Förgyllda Bägaren 8 och Hägersten 1:1. Inriktningsbeslut Dnr E2019-01570

§12 Markanvisning för parkering inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till AB Stockholmshem Dnr E2019-01455

§13 Projekt Kabelverket etapp 1 inom Solberga 1:1 och Solberga 2:1 i Älvsjö. Reviderat genomförandebeslut Dnr E2012-511-01885

§14 Markanvisning för bostäder till Wästbygg Projektutveckling AB och SMÅA AB samt för grundskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom delar av fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 på Årstafältet Dnr E2018-03826

§15 Friköp av del av tomträtt (kommersiella lokaler) inom fastigheten Analysen 1 i Hagastaden, Vasastaden, till Fastighets AB Nordstation kv 5 Dnr E2019-01540

§16 Överenskommelser om exploatering med arrende, för spårvagnsdepå samt restaurang- och konferenslokal inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 samt Djurgården 1:15 på Östermalm med AB Storstockholms lokaltrafik och Parks & Resorts Scandinavia AB Dnr E2019-01487

§17 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bergrumsgarage inom fastigheterna Hjorthagen 1:5 och 1:6 i Östermalm med Stockholms Stads Parkerings AB Dnr E2015-00914

§18 Upphandling tekniska konsulttjänster Dnr E2019-01301

§19 Tilläggsavtal nr 2 till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl. med Oscar Properties Gasklockor AB och Oscar Properties Gasklockor 2 AB och Oscar Properties Holding AB Dnr E2019-02065