Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-18

Sammanträde 2014-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om ny metod för snöröjning

Beslutsärenden

3 Ge parkleken Vippan en profil med inriktning på djur

Svar på medborgarförslag
Dnr 449-2015-1.2.4

5 Förlängning av avtal om driften av parklekarna

Lugnet och Vippan
Dnr 393-2012-2.2.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Anmälningsärenden

10 Brukarundersökningar inom social omsorg 2014

11 Brukarundersökningar inom social omsorg 2014

Barn- och ungdomsenhetens familjestöd, ungdomsstöd, föräldramottagning samt ungdomsmottagning
Dnr 330-2014-1.2.1

12 Brukarundersökningar inom social omsorg 2014

14 Tonåringar och vuxna om trygghet, trivsel och normbrytande beteende

Anmälan av rapport
Dnr 586-2014-6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

19 Förteckning över inkomna skrivelser

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för november 2014 - mejlas till nämnden

Slutet sammanträde

22 Upphandling av driften av Sjöviken och Telefonplans servicebostäder enligt LSS

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 269-2014-2.2.2 Omedelbar justering

23 Upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på parkmark

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 129-2014-2.2.1 Omedelbar justering

24 Yttrande över ansökan om adoption

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 27 november 2014.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (204 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om ny metod för snöröjning

§3 Ge parkleken Vippan en profil med inriktning på djur

§5 Förlängning av avtal om driften av parklekarna

§6 Nedskrivning och avskrivning av fordran

§14 Tonåringar och vuxna om trygghet, trivsel och normbrytande beteende

§18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

§19 Förteckning över inkomna skrivelser

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut

§22 Upphandling av driften av Sjövikens och Telefonplans servicebostäder enligt LSS

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll