Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-12-14

Sammanträde 2015-12-14

Datum
Klockan
14:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (L) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:40 av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stomlinje 4 som spårväg. RVII

Dnr 107-906/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:41 av Joar Forssell (L) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV

Dnr 107-932/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:42 av Maria Danielsson (SD) om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot våldsbejakande extremism" RVI

Dnr 107-1028/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:44 av Erik Slottner (KD) om Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1326/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:45 av Anna König Jerlmyr (M) om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1340/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:46 av Jan Jönsson (L) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI

Dnr 107-1345/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:48 av Cecilia Brinck (M) om cykelbanor i Stockholm. RVII

Dnr 107-1385/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:49 av Cecilia Brinck (M) om klottersanering. RVII

Dnr 107-1387/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:50 av Cecilia Brinck (M) om nedskräpningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1388/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:51 av Cecilia Brinck (M) om rätten att själv välja förskola. RIV

Dnr 107-1389/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:52 av Joar Forssell (L) om Stockholms ansvar för flyktingmottagande. RI

Dnr 107-1390/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:53 av Anna König Jerlmyr (M) om gratis wifi i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1450/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:54 av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX

Dnr 107-1451/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:55 av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI

Dnr 107-1452/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (L) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Dnr 107-1475/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:58 av Karin Ernlund (C) om den klimatsmarta kokboken. RV

Dnr 107-1547/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2015:61 av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII

Dnr 107-1562/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2015:64 av Martin Westmont (SD) om möjligheterna att förtöja för kryssningsfartyg i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1623/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2015:65 av Richard Bengtsson (L) om kulturgårdarna. RIX

Dnr 107-1693/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2015:66 av Sofia Modigh (KD) om skyddat boende för våldsutsatta män. RVII

Dnr 107-1751/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

Dnr 107-1752/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII

Dnr 107-1762/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2015:69 av Cecilia Brinck (M) om tvärbanans Kistagren. RVII

Dnr 107-1807/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2015:70 av Sophia Granswed (M) om utegym och andra spontanidrottsytor. RIII

Dnr 107-1864/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

36 Nr 2015:71 av Ann-Katrin Åslund (L) om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings samt utbildningsförvaltningens flytt till Tensta. RI

37 Nr 2015:72 av Lars Jilmstad (M) om naturreservat. RI

38 Nr 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV

45 Valärende: Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser

Bordlagt beslutsärende, Rotel V

46 Utl. 2015:125. Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad.

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel IV

47 Utl. 2015:136. Förslag prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2016

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 111-1303/2015

48 Utl. 2015:137. Reviderad modell av strukturtillägg - Gemensam gymnasieregion 2.0

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 141-1377/2015

Rotel V

49 Utl. 2015:138. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 (fr o m 1 januari 2016)

Förslag från avfallsnämnden
Dnr 134-1528/2015

Rotel VII

50 Utl. 2015:139. Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor (vinterväghållning, etableringsplatser, snöupplag/snötippar)

Förslag från trafiknämnden
Dnr 123-1121/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VIII

51 Utl. 2015:140. Reviderade riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och daglig verksamhet enligt SoL och LSS

52 Utl. 2015:141. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

53 Utl. 2015:142. Överenskommelse om samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 111-1266/2015

Rotel I

54 Utl. 2015:143. Avtal om fastighetsreglering m.m. rörande fastigheterna Kristinebergs Slott 10, Kristinebergs Slott 11 samt Kristineberg 1:3 med AB Storstockholms Lokaltrafik

55 Utl. 2015:144. Inrättande av Älvsjöskogens naturreservat i Stockholms stad

Förslag från exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden och stadsbyggnadsnämnden
Dnr 135-1299/2015

56 Utl. 2015:145. Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Förslag från exploateringsnämnden
Dnr 123-1344/2015

57 Utl. 2015:146. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2015, som inte behandlats av kommunstyrelsen

58 Utl. 2015:147. Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder samt överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Årsta 1:1 och Packrummet 9-12, i Liljeholmen med Ikano Bostad AB och Rumpack Fastighets AB respektive Skolfastigheter i Stockholm AB

59 Utl. 2015:148. Exploateringsavtal och överenskommelser om exploatering med försäljning och tomträtt för bostäder inom Bromstens industriområde (Bromstensstaden)

60 Utl. 2015:149. Försäljning av Fatburen 2, del av Söderhallarna

Inriktningsbeslut
Dnr 123-1703/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2015:150. Arvodering av förtroendevalda

Rotel I + IX

62 Utl. 2015:151. AB Stockholmshems ombyggnad av bostäder i Valla torg-området, Årsta, i samband med Stockholms stads EU-projekt GrowSmarter

Rotel II

63 Utl. 2015:152. Dig In - digital arkivstrategi för Stockholms stad

64 Utl. 2015:153. Revidering av arkivregler för Stockholms stad

65 Utl. 2015:154. Detaljplan för del av Årsta 1:1, Årstafältet, i stadsdelarna Östberga och Enskedefältet (park), Dp 2011-03366-54

66 Utl. 2015:155. Detaljplan för Kv. Tora m.fl. i stadsdelen Bromsten, Dp 2008-19226-54

67 Utl. 2015:156. Packrummet m.m. i stadsdelen Liljeholmen

Dp 2013-02707-54
Upphävande av delar av detaljplanerna 7989, 88119 och 96007
Dnr 120-1756/2015

68 Utl. 2015:157. Detaljplan för del av fastigheterna Riddaren 18 och 5 i stadsdelen Östermalm, Dp 2013-09412-54

Bordlagda motioner

69 Utl. 2015:124. Utvecklingen av Vinsta Företagsområde.

Motion (2015:23) av Erik Slottner (KD). RII
Dnr 106-778/2015

70 Utl. 2015:132. Halverad tomträttsavgäld för fler bostäder för unga

Motion (2015:22) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-668/2015

71 Utl. 2015:134. Nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal

Motion (2015:6) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-271/2015

72 Utl. 2015:135. Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

Motion (2015:7) av Regina Kevius (M). RIII
Dnr 106-272/2015

Nya motioner

73 Utl. 2015:158. Förslag att 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

Motion (2015:11) av Hanna Gerdes m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-460/2015

74 Utl. 2015:159. Inför en kulturbonus

Motion (2015:30) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-871/2015

75 Utl. 2015:160. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:27) av Martin Westmont (SD). RII
Dnr 106-823/2015

76 Utl. 2015:161. Ett bredare kulturutbud i Stockholm

Motion (2015:31) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-872/2015

77 Utl. 2015:162. Valfrihet inom äldreomsorgen

Motion (2015:3) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (L), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD). RVIII
Dnr 106-267/2015


Kungörelse med föredragningslista och handlingar finns tillgängliga via Insyn, insynsverige.se/stockholm-kf, på stadens intranät och på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se.

Anmäl snarast förhinder att delta till ditt partikansli och till kommun-fullmäktiges/kommunstyrelsens kansli (tel. 508 29 129).
10

§2 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 11, 38 och 39 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151214.pdf (246 kb)

§3 Interpellation om Stockholms stads inställning till stomlinje 4 som spårväg (nr 2015:40)

§4 Interpellation om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel (nr 2015:41)

§5 Interpellation om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot våldsbejakande extremism" (nr 2015:42)

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 43 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20151214.pdf (246 kb)

§7 Interpellation om Fryshuset i Skärholmen (nr 2015:44)

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 45-51 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20151214.pdf (249 kb)

§9 Interpellation om Stockholms ansvar för flyktingmottagande (nr 2015:52)

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 53-57 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20151214.pdf (246 kb)

§11 Interpellation om den klimatsmarta kokboken (nr 2015:58)

§12 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 59-70 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20151214.pdf (199 kb)

§13 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr. 2015:71 av Ann-Katrin Åslund (L) om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings samt utbildningsförvaltningens flytt till Tensta. RI
Dnr 107-1903/2015
2. Nr. 2015:72 av Lars Jilmstad (M) om naturreservat. RI
Dnr 107- 1904/2015
3. Nr. 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV
Dnr 107-1905/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20151214.pdf (199 kb)

§15 Närvaro

§18 Valärende, fyllnadsval

§19 Valärende Ny mandatperiod

Val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser

§20 Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad (Utl. 2015:125)

§21 Förslag prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2016 (Utl. 2015:136)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 111-1303/2015

§22 Reviderad modell av strukturtillägg - Gemensam gymnasieregion 2.0 (Utl. 2015:137)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 141-1377/2015

§23 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 (fr.o.m. 1 januari 2016) (Utl. 2015:138)

Förslag från avfallsnämnden
Dnr 134-1528/2015

§24 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor (vinterväghållning, etableringsplatser, snöupplag/-snötippar) (Utl. 2015:139)

Förslag från trafiknämnden
Dnr 123-1121/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20151214.pdf (201 kb)

§25 Reviderade riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverk-samheter och daglig verksamhet enligt SoL och LSS (Utl. 2015:140)

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg (Utl. 2015:141)

§27 Överenskommelse om samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård (Utl. 2015:142)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 111-1266/2015

§28 Avtal om fastighetsreglering m.m. rörande fastigheterna Kristinebergs Slott 10, Kristinebergs Slott 11 samt Kristineberg 1:3 med AB Storstockholms Lokaltrafik (Utl. 2015: 143)

§29 Inrättande av Älvsjöskogens naturreservat i Stockholms stad (Utl. 2015:144)

Förslag från exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
Dnr 135-1299/2015

§30 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter (Utl. 2015:145)

Förslag från exploateringsnämnden
Dnr 123-1344/2015

§31 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2015, som inte behandlats av kommunstyrelsen (Utl. 2015:146)

§32 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder samt överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Årsta 1:1 och Packrummet 9-12, i Liljeholmen med Ikano Bostad AB och Rumpack Fastighets AB respektive Skolfastigheter i Stockholm AB (Utl. 2015:147)

§33 Exploateringsavtal och överenskommelser om exploatering med försäljning och tomträtt för bostäder inom Bromstens industriområde (Bromstensstaden) (Utl. 2015:148)

§34 Försäljning av Fatburen 2, del av Söderhallarna (Utl. 2015:149)

Inriktningsbeslut
Dnr 123-1703/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20151214.pdf (203 kb)

§35 Arvodering av förtroendevalda (Utl. 2015:150)

§36 AB Stockholmshems ombyggnad av bostäder i Valla torg-området, Årsta, i samband med Stockholms stads EU-projekt GrowSmarter (Utl. 2015:151)

§37 Dig In - digital arkivstrategi för Stockholms stad (Utl. 2015:152)

§38 Revidering av arkivregler för Stockholms stad (Utl. 2015:153)

§39 Detaljplan för del av Årsta 1:1, Årstafältet, i stadsdelarna Östberga och Enskedefältet (park), Dp 2011-03366-54 (Utl. 154)

§40 Detaljplan för Kv. Tora m.fl. i stadsdelen Bromsten, Dp 2008-19226-54 (Utl. 2015:155)

§41 Packrummet m.m. i stadsdelen Liljeholmen Dp 2013-02707-54 (Utl. 2015:156)

Upphävande av delar av detaljplanerna 7989, 88119 och 96007
Dnr 120-1756/2015

§42 Detaljplan för del av fastigheterna Riddaren 18 och 5 i stadsdelen Östermalm, Dp 2013-09412-54 (Utl. 2015:157)

§43 Utvecklingen av Vinsta Företagsområde (Utl. 2015:124)

Motion (2015:23) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-778/2015

§44 Halverad tomträttsavgäld för fler bostäder för unga (Utl. 2015:132)

Motion (2015:22) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-668/2015

§45 Bordläggning av ärenden

Kommunfullmäktige bordlägger kommunstyrelsens utlåtanden nr 134 och 135 samt 158 - 162 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20151214.pdf (204 kb)

§46 Nya motioner

Under tiden den 1 december - 14 december 2015 väcktes följande motioner:

1. Motion (2015:86) av Karin Ernlund (C) om att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden
Dnr 106-1932/2015
2. Motion (2015:87) av Johanna Sjö (M) om demokratisäkra stöd till föreningar
Dnr 106-2017/2015
3. Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) om att erbjuda fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter
Dnr 106-2018/2015
4. Motion (2015:89) av Rickard Wall (-) om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor
Dnr 106-2020/2015
5. Motion (2015:90) av Rickard Wall (-) om möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman
Dnr 106-2021/2015
6. Motion (2015:91) av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck
Dnr 106-2022/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20151214.pdf (201 kb)