Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2023-10-19

Sammanträde 2023-10-19

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av styrelseprotokoll nr 5 från Stockholm Vatten ABs möte den 14 sep 2023

Beslutsärenden

4 Tertial 2 & prognos 2 2023 inklusive rapportering

5 Projekt 5209 Bromstensgluggen del av Bromsten 9:2 - Inriktningsbeslut

6 Projekt 5527 Björnmossevägen - Inriktningsbeslut

7 Projekt 5581 Slakthusområdet Etapp 2 - Inriktningsbeslut

9 Projekt 410710 Högdalens reservoar - Genomförandebeslut

10 Projekt 410520 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö - Reviderat genomförandebeslut

11 Upphandlingsärende - Ramavtal för Dykeriarbeten

12 Upphandlingsärende - Hantering av vattenverksmull

13 Upphandlingsärende - Lokalvård av kontors- och utbildningslokaler

14 Upphandlingsärende - Ramavtal inköp av lastbilar

15 Upphandlingsärende - Ramavtal inköp av inredning och tillbehör till lastbilar och arbetsfordon

16 Upphandlingsärende - Ramavtal för inköp av metanol

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Statusrapport uppkopplade digitala vattenmätare