Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 13 oktober 2015

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Skillnadernas Stockholm

8 Genomförandeförslag för anpassning av Hjorthagen skolas kök och matsal

9 Inhyrningsmedgivande av paviljong på Hjorthagens skola

10 Förslag till beslut om ombyggnation för bageriutbildning vid Stockholms Hotell- och restaurangskola

11 Inhyrningsmedgivande för lokal i fastigheten Stora Mans 1 för Johan Skytteskolan

12 Studieutbud i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2016/2017

13 Inrättande av ny skolenhet för utbildning av nyanlända inom språkintroduktion

Dnr 3.4.2-9374/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Delegation i upphandling av bemanningstjänster vid vakanser inom pedagogiska verksamheter 2016

Dnr 1.3.3-8709/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Delegation i upphandling av bibliotekssystem 2015

Dnr 1.5.3-8306/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förnyad kartläggning av hemmasittande elever

Svar på Skrivelse från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brinck (M), John Kåberg (C), Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-7054/2015

17 Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000870/2015 Dnr 1.6.1-7297/2015 (Omedelbar justering)

18 Inrättandet av jourskolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000874/2015 Dnr 1.6.1-7298/2015 (Omedelbar justering)

19 Ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-867/2015 Dnr 1.6.1-7300/2015 (Omedelbar justering)

20 Miljö- och klimatsäkra maten

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-886/2015 Dnr 1.6.1-7884/2015 (Omedelbar justering)

21 Matglädje för Stockholms barn och äldre

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000927/2015 Dnr 1.6.1-8696/2015 (Omedelbar justering)

22 Revidering av arkivregler för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001124/2015 Dnr 1.6.1-8663/2015 (Omedelbar justering)

23 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 1.8.1-10466/2014 (Omedelbar justering)

24 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO)

Dnr 1.4.2-8739/2015 (Omedelbar justering)
Bilaga till tjänsteutlåtande omfattas av sekretess enligt
23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

25 Pysslingen förskolor och skolor AB ./. Stockholm stad genom dess utbildningsnämnd (nämnden)

Yttrande till förvaltningsrätten Dnr 1.8.1-8158/2015 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för personalföreträdare

26 Beslut om vitesföreläggande gentemot en enskild pedagogisk omsorg

Dnr 13-453/7112 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

27 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.4-8516/2015 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 13 oktober 2015

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§13 Inrättande av ny skolenhet för utbildning av nyanlända inom språkintroduktion

§14 Delegation i upphandling av bemanningstjänster vid vakanser inom pedagogiska verksamheter 2016

§15 Delegation i upphandling av bibliotekssystem 2015

§23 Yttrande till förvaltningsrätten

§24 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO)

§25 Pysslingen förskolor och skolor AB ./. Stockholm stad genom dess utbildningsnämnd (nämnden)

§26 Beslut om vitesföreläggande gentemot en enskild pedagogisk omsorg

§27 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt