Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2024-06-05

Sammanträde 2024-06-05

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Information om det nya kommunhuset

Diarienummer 2024/KS 0195

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Grönblad, enhetschef för analys och tillväxt samt projektledare vid samhällsbyggnadskontoret, kommer och informerar om det nya kommunhuset.

2 Information om arbetet med God och nära vård

Diarienummer 2024/KS 0059

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, projektledare för kommunens omställningsarbete till en god och nära vård vid kommunstyrelseförvaltningen, informerar om det pågående arbetet.

3 Rådets synpunkter på äldre- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsanalys

Diarienummer 2024/KS 0196

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsorganisationernas representanter i KPR kommer att få möjlighet att lämna kompletterande synpunkter på förvaltningens lokalbehovsanalys. Dessa ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 augusti 2024.

Bilagor
Synpunkter på Lokalbehovsanalys lämnade 2023.pdf

4 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0019

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.
Bland annat ges information om:
- Välfärdsbiblioteket
- Ljusglimtar och frågor avseende meddelade handlingar från äldre- och omsorgsnämnden, exempelvis om Statsbidragen och Kvalitetsberättelsen MÄF.

5 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

6 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/KS 0020

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

7 Meddelanden till KPR 2024

Diarienummer 2023/KS 0450

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden till kommunala pensionärsrådet redovisas:
- Granskningsrapporter hemtjänst i kommunal regi, flera enheter
- Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023
- Redovisning av statsbidrag för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023
- Redovisning av statsbidrag för äldre- och omsorgsnämnden för 2023
- Handlingar från äldre- och omsorgsnämnden avseende "förutsättningar att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre"
- Delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsförvaltningen
- Kvalitetsberättelse 2023 för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning
- SPF Seniorerna och PRO i Tyresö har, efter sista datum, skickat in synpunkter på det planerade äldreboendet i Östra Tyresö

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 35.docx
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf
Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf
Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 4.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 4.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 5.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 5.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse hemtjänst egen regi, enhet 6, nattpatrullen.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, nattpatrullen.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi.pdf
Granskningsrapport, hemtjänst i egen regi.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse-Förenklad handläggning, tjbrd.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-04-17 § 13.pdf
KPR synpunkter på förenklad handläggning.pdf
Särskilt yttrande Centerpartiet ÄON §44 240520.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf
Delårsrapport 1 ÄoO.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Synpunkter från SPF Seniorerna och PRO i Tyresö på det planerade äldreboendet i Östra Tyresö.docx
Bilagor
7 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 35.pdf (118 kb) 7 Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf (426 kb) 7 Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf (60 kb) 7 Delårsrapport 1 ÄoO.pdf (1 670 kb) 7 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 4.docx.pdf (370 kb) 7 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 5.docx.pdf (404 kb) 7 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, nattpatrullen.docx.pdf (293 kb) 7 Granskningsrapport, hemtjänst i egen regi.docx.pdf (394 kb) 7 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-04-17 § 13.pdf (93 kb) 7 KPR synpunkter på förenklad handläggning.pdf (45 kb) 7 Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf (412 kb) 7 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf (410 kb) 7 Synpunkter från SPF Seniorerna och PRO i Tyresö på det planerade äldreboendet i Östra Tyresö.pdf (132 kb) 7 Särskilt yttrande Centerpartiet ÄON §44 240520.pdf (246 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf (82 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf (113 kb) 7 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf (115 kb) 7 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 4.pdf (86 kb) 7 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 5.pdf (88 kb) 7 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi.pdf (76 kb) 7 Tjänsteskrivelse hemtjänst egen regi, enhet 6, nattpatrullen.pdf (86 kb) 7 Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf (79 kb) 7 Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf (108 kb) 7 Tjänsteskrivelse-Förenklad handläggning, tjbrd.pdf (116 kb) 7 Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf (766 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 33.pdf (97 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf (93 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 41.pdf (94 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 44.pdf (99 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 45.pdf (96 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 46.pdf (94 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 47.pdf (98 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 48.pdf (95 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf (96 kb)

8 Övriga frågor

Diarienummer 2024/KS 0021

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor till kommunala pensionärsrådet tas upp.

§19 Information om det nya kommunhuset

Diarienummer 2024/KS 0195


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Anna Grönblad, enhetschef för analys och tillväxt samt projektledare vid samhällsbyggnadskontoret, kommer och informerar om det nya kommunhuset.

§20 Information om arbetet med God och nära vård

Diarienummer 2024/KS 0059


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, projektledare för kommunens omställningsarbete till en god och nära vård vid kommunstyrelseförvaltningen, informerar om det pågående arbetet.

§21 Rådets synpunkter på äldre- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsanalys

Diarienummer 2024/KS 0196

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Pensionärsorganisationernas representanter i KPR kommer att få möjlighet att lämna kompletterande synpunkter på förvaltningens lokalbehovsanalys. Dessa ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 augusti 2024.

Bilagor
Synpunkter på Lokalbehovsanalys lämnade 2023.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2025-2037, utkast 240530.docx

§22 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0019

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.

Bland annat ges information om:
* Välfärdsbiblioteket
* Frågor avseende meddelade handlingar från äldre- och omsorgsnämnden, exempelvis om Statsbidragen
* Arbetet mot välfärdsbrottslighet
* Verksamhetslokaler

§23 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

§24 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/KS 0020

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

§25 Meddelanden till KPR 2024

Diarienummer 2023/KS 0450

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Meddelandena noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden till kommunala pensionärsrådet redovisas:
* Granskningsrapporter hemtjänst i kommunal regi, flera enheter
* Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023
* Redovisning av statsbidrag för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023
* Redovisning av statsbidrag för äldre- och omsorgsnämnden för 2023
* Handlingar från äldre- och omsorgsnämnden avseende "förutsättningar att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre"
* Delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsförvaltningen
* Kvalitetsberättelse 2023 för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning
* SPF Seniorerna och PRO i Tyresö har, efter sista datum, skickat in synpunkter på det planerade äldreboendet i Östra Tyresö

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 35.docx
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf
Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf
Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 4.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 4.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 5.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 5.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 46.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi.pdf
Granskningsrapport, hemtjänst i egen regi.docx.pdf
Tjänsteskrivelse hemtjänst egen regi, enhet 6, nattpatrullen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 44.docx
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, nattpatrullen.docx.pdf
Tjänsteskrivelse-Förenklad handläggning, tjbrd.pdf
KPR synpunkter på förenklad handläggning.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-04-17 § 13.pdf
Särskilt yttrande Centerpartiet ÄON §44 240520.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf
Delårsrapport 1 ÄoO.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Synpunkter från SPF Seniorerna och PRO i Tyresö på det planerade äldreboendet i Östra Tyresö.docx

Bilagor
§ 25 Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf (426 kb) § 25 Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf (60 kb) § 25 Delårsrapport 1 ÄoO.pdf (1 670 kb) § 25 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 4.docx.pdf (370 kb) § 25 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 5.docx.pdf (404 kb) § 25 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, nattpatrullen.docx.pdf (293 kb) § 25 Granskningsrapport, hemtjänst i egen regi.docx.pdf (394 kb) § 25 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-04-17 § 13.pdf (93 kb) § 25 KPR synpunkter på förenklad handläggning.pdf (45 kb) § 25 Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf (412 kb) § 25 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf (410 kb) § 25 Synpunkter från SPF Seniorerna och PRO i Tyresö på det planerade äldreboendet i Östra Tyresö.pdf (132 kb) § 25 Särskilt yttrande Centerpartiet ÄON §44 240520.pdf (246 kb) § 25 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf (82 kb) § 25 Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf (113 kb) § 25 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf (115 kb) § 25 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 4.pdf (86 kb) § 25 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 5.pdf (88 kb) § 25 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi.pdf (76 kb) § 25 Tjänsteskrivelse hemtjänst egen regi, enhet 6, nattpatrullen.pdf (86 kb) § 25 Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf (79 kb) § 25 Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf (108 kb) § 25 Tjänsteskrivelse-Förenklad handläggning, tjbrd.pdf (116 kb) § 25 Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf (766 kb)

§26 Övriga frågor

Diarienummer 2024/KS 0021

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Övriga frågor noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor till kommunala pensionärsrådet tas upp.