Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-04-20

Sammanträde 2016-04-20

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök, kl 13.15

3 Information från fristående tillsynsbesök

4 Program och inriktningar för Sunnerbogymnasiet läsåret

2017/2018 / bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.25

5 Information om vård- och omsorgsutbildning på arabiska

6 Uppföljning "högskolepaketet" - Jimmie Nilsson, kl 13.35

7 Fronter utvecklare 50 %/bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 13.45

8 Motion - återbygg omedelbart Kånna skola/ bilaga

- Nils-Göran Jonasson, kl 13.50

9 Svar till Skolinspektionen gällande tillsyn på fristående förskolor

/ bilaga -Morgan Karlsson, kl 13.55

10 Svar på revisionsrapport från KPMG - Granskning av insatser för

elever i behov av särskilt stöd/bilaga - Birgitta Bergsten, kl 14.05

11 Regler för skolskjuts och elevresor/ bilaga

- Else-Marie Vigren, Marie Steneland, kl 14.15

12 15 timmars barn på förskola

13 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.05

14 Budget 2017 - Marie Steneland, kl 15.25

15 Bokslut på ansvarsnivå - Marie Steneland, kl 15.45

16 Resultatbalansering på ansvarsnivå - Marie Steneland, kl 16.05

17 Investeringsbudget 2017 - Marie Steneland, kl 16.10

18 Fördelning av investeringsbudget år 2016/ bilaga

19 Ändring av taxa för förskola och fritidshem /bilaga

20 Uppdatering av delegationsordning - Marie Steneland, kl 16.35

21 Inköp av skolmoduler till Kungshögsskolan

- Nils-Göran Jonasson, kl 16.40

22 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Stefan Willforss Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§66 Information från tillsynsbesök

§68 Program och inriktningar för Sunnerbogymnasiet läsåret 2017/2018

§69 Information om vård- och omsorgsutbildning på arabiska

§70 Uppföljning "högskolepaketet"

§73 Svar till Skolinspektionen gällande tillsyn på fristående förskolor

§74 Svar på revisionsrapport gällande insatser för elever i behov av särskilt stöd

§75 Regler för skolskjuts och elevresor

§76 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslutet Bu 2008/0174 att två 15-timmarsbarn med föräldraledig förälder placeras på en plats i förskolan.

§83 Information om ändring av taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun

§85 Hyra av skolmoduler till Kungshögsskolan