Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök kl. 8.15

3 Informationsärenden:

Intern ansvarsfördelning och gränsdragning mellan skolskjuts och färdtjänst - Else-Marie Vigren, kl 8.40 Biträdesavtal Google - Nils-Göran Jonasson, Torsten Mässgård 8.50

4 Utbildning av förskollärare - Kajsa Åkesson, kl 9.00

5 Intern kontroll - Kompensatoriska hjälpmedel

6 Träutbildning vux - Jakob Wide kl 9.20

7 Yttrande gällande detaljplan för del av Kvarnarna 2:1

(östra torget) - Nils-Göran Jonasson, kl 9.50

8 Utredning gällande organisatorisk hemvist för LSS-verksam- heten för barn och ungdomar

- Birgitta Bergsten, Magnus Wallinder, kl 10.00

9 Rutinkontroller skolhälsovården

10 Läsutveckling läsåret 2016/2017

11 Intraprenad Donationsgatans förskola

12 Ekonomisk information

- Peter Claesson kl 10.40 -Marie Steneland, kl 10.55

13 Avveckling mottagningsenheten

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.15

14 EU finansiering

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.25

15 Utökning förskoleavdelningen

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.35

16 Svar motion simhallen Ryssby

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.45

17 Fivö-system - Nils-Göran Jonasson, kl 11.50

18 Vikariepoolen - anpassning kostnader och dimensionering

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.55

20 Delegerande ärende

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§79 Fastställande av dagordning

§85 Utredning gällande organisatorisk hemvist för LSS verksamheten för barn och ungdomar

§95 Vikariepoolen - anpassning kostnader och dimensionering

§97 Delegerande ärenden