Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-05-30

Sammanträde 2018-05-30

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

3 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

4 Kvalitetsredovisning nr 1 2018

- Hans Holmqvist, Jakob Wide kl 8.30

5 Föräldraenkät - Vad tycker du?

6 Utnämnande av dataskyddsombud

7 Långtidssjukskrivna

- Ann-Charlotte Munther, Nicklas Andersson, kl 9.15

8 Gallringsbeslut- Anna Johansson, kl 9.50

9 Utökad budget för tjänst LSS organisation - samordnare

personlig assistans - Anna Johansson, kl 10.00

10 Intraprenad Donationsgatan - Jenny Wikby, kl 10.15

11 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.30

12 Inventarieanslag- Marie Steneland, kl 10.50

13 Inriktningsbeslut för vidare arbete med "Barnens bästa !

- Kronobergs län"- Nils-Göran Jonasson, kl 11.05

14 KPMG's granskning av lokalförsörjning

-Nils-Göran Jonasson, kl 11.20

15 Skolskjuts till fristående förskola/

-Nils-Göran Jonasson, kl 11.30

17 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§86 Fastställande av dagordning

§88 Förstudie kring 7-9-skola vid Hjortsbergskolan/Haraberget

§92 Utökad budget för tjänst LSS-organisation-samordnare

§100 Delegerande ärenden