Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde OBS TIDEN! 2014-06-16

Sammanträde OBS TIDEN! 2014-06-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Ann-Kristin Petersson och Annelie Ahlqvist, ersättare Irene Svensson, tid och plats för justering: onsdagen den 18 juni 2014 kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag och e-förslag.

6 Bekosta halkskydd till våra äldre invånare. Svar på motion.

7 Svar på motion om ombyggnad av bowlinghallen.

8 Svar på motion gällande att man vid tillsättning av tjänster inom hemtjänsten begär ett utdrag av belastningsregistret.

9 Svar på motion angående sneda parkeringsrutor på Oxtorget.

10 Svar på motion angående parkeringsplatser för funktionshindrade.

11 Revidering av policy för fiber för bredband.

12 Antagande av policy för cykelplanering i Ljungby kommun.

13 Region Kronoberg 2015 - verksamheter som föreslås överföras genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet södra Småland.

14 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandatperiod.

15 Budget 2015 och investeringsplan 2016-2019.

16 Årsredovisning för gemensamma nämnden 2013.

17 Årsredovisning för VOB Kronoberg 2013.

18 Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2013.

19 Valärende - J Lyckvall (M).

20 Valärende - M Karlsson (KD).

21 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 16, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Stefan Willforss, ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (220 kb)

§45 Inlämnande av motioner och interpellationer

§46 Bekosta halkskydd till våra äldre invånare

§47 Ombyggnad av bowlinghallen

§48 Begär utdrag ur belastningsregistret vid tillsättning av tjänster inom hemtjänsten Svar på motion.

§49 Inför sneda parkeringsrutor på Oxtorget Svar på motion.

§50 Parkeringsplatser för funktionshindrade Svar på motion.

§51 Revidering av policy och verksamhetsplan för fiber och bredband

§52 Policy för cykelplanering i Ljungby kommun

§53 Region Kronoberg 2015 Beslut om verksamheter som föreslås överföras genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet södra Småland

§54 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandarperiod

§55 Budget 2015 och investeringsplan 2016-2019

§56 Årsredovisning för gemensamma nämnden 2013

§57 Årsredovisning och revisionsberättelse VoB 2012

§58 Årsredovisning 2012 - Märta Ljungbergs Donationsfond

§59 Valärende - J Lyckvall

§60 Valärende - M Karlsson (KD)