Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-08-25

Sammanträde 2014-08-25

Datum
Klockan
17.30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Irene Svensson och Leif Rogerstam, ersättare Carlos Lysebring, tid och plats för justering: måndagen den

1 september kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Europakorridoren - Lägesrapport av Gunnar Sibbmark, VD Europakorridoren.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Svar på interpellation om samverkan med frivilliga resursgrupper.

7 Svar på interpellation om budget och uppföljning av fattade beslut.

8 Inlämnande av medborgarförslag.

9 Godkännande av försäljning av fastigheten Minerva 6 i bolagsform.

10 Ekonomisk överenskommelse avseende utlåning och försäljning av Sunnerbohov/Trojahallen.

11 Ändring av detaljplan för Bolmstad 2:10 (Mjälens camping).

12 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda från och med valet 2014.

13 Inrätta industrimuseum i Stålgjuteriets lokaler. Svar på motion.

14 Förse valställen med partiernas namn. Svar på motion.

15 Valärende - Val av styrelseledamöter och stämmoombud till fastighetsbolaget som Ljungbybostäder AB får köpa eller bilda i samband med försäljningen av fastigheten Minerva 6.

16 Valärende - S Fredriksson (S).

17 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 17, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Stefan Willforss Ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (216 kb)

§62 Information Gunnar Sibbmark, VD Europakorridoren, ger en lägesrapport om Europakorridoren.

§64 Inlämnande av motioner och interpellationer

§65 Svar på interpellation om samverkan med frivilliga grupper

§66 Svar på interpellation on budget och uppföljning av fattade beslut

§67 Inlämnande av medborgarförslag

§68 Godkännande av försäljning av fastigheten Minerva 6 i bolagsform

§69 Ekonomisk överenskommelse avseende utlåning och försäljning av Sunnerbohov/Trojahallen

§70 Ändring av detaljplan för Bolmstad 2:10 (Mjälens camping)

§71 Bestämmelser om omställningstöd och pension för förtroendevalda från och med valet 2014

§72 Inrätta industrimueum i Stålgjuteriets lokaler Svar på motion

§73 Förse valsedelställen med partiernas namn Svar på motion

§74 Val av styrelsen och stämmoombud till fastighetsbolag

§75 Valärende - S Fredriksson