Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-09-10

Sammanträde 2013-09-10

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Jessica Lyckvall

Beslutsärenden

2 Södra Ljungaskolan

3 Policy för kommunal borgen 2014.

4 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om omfördelning av investeringsbudget.

5 Verksamhetsplan för investeringsbidrag samlingslokaler.

6 Sätt upp motionsredskap vid Lagaån i Ljungby stad. Svar på medborgarförslag.

7 Granskning av lokalutnyttjande, extern uthyrning och incitament att minska lokalyta. Svar på Revisionsrapport.

8 Rivning av f d Favörsbyggnaden.

9 Omfördelning av drift till investering. Asfaltering på Bredemads deponi.

10 Sortera hushållssoporna. Svar på medborgarförslag.

11 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon. -12. Anmälan om deltagande i Leader-område nästa programperiod.

12 Anmälan om deltagande i Leader-område nästa programperiod.

13 Länstransportplan för Kronobergs län 2014-2025.

14 Motion - Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden

15 Svar på motion om ändrad starttid för fullmäktiges sammanträden.

16 Bygg bostäder på järnvägsområdet. Svar på motion.

17 Revidering av bolagsordning för kommunens bolag.

Uppföljning

18 Information om räddningstjänstens fixartjänst.

19 Svar på uppföljning av revisionsrapport om försäkringsärenden; incidentrapportering.

Information

21 Regionala innovationsstrategin och Linnaeus Technical center.

22 Kommunstyrelsen informerar.

24 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

25 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (82 kb)

§144 Fastställande av dagordning

§145 Försäljning av skolfastigheten i Södra Ljunga

§146 Policy för kommunal borgen

§147 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om omfördelning av investeringsbudget

§148 Verksamhetsplan för investeringsbidrag samlingslokaler

§149 Sätt upp motionsredskap vid Lagaån i Ljungby stad Medborgarförslag.

§150 Granskning av lokalutnyttjande, extern uthyrning och incitament att minska lokalyta Svar på revisionsrapport.

§151 Rivning av f d Favörsbyggnaden

§152 Omfördelning av drift till investering. Asfaltering på bredemads deponi

§153 Sortera hushållssoporna Medborgarförslag.

§154 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon

§155 Anmälan om deltagande i Leader-område nästa programperiod

§156 Länstransportplan för Kronobergs län 2014-2025

§157 Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden Svar på motion

§158 Ändrad starttid för fullmäktiges sammanträden Svar på motion.

§159 Bygg bostäder på järnvägsområdet Svar på motion.

§160 Revidering av bolagsordning för kommunens bolag

§161 Tillsättande av parlamentarisk grupp

§164 Redovisning av delegationsbeslut